หล่อเทียนพรรษาออนไลน์ เพื่อบริจาคแก่ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ

สนุก! และ พัดลมชาร์ป ชวนร่วมทำบุญเข้าพรรษา ร่วมหล่อเทียนและอธิษฐานขอพรออนไลน์ “ทุก 1 คำอธิษฐานของคุณ ... สนุก! และ ชาร์ป ร่วมสมทบทุน 3 บาท และมอบพัดลมชาร์ป” เพื่อบริจาคแก่
สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2559

ปุ่มบังคับเสียงเพลง

ปี 2559 มีผู้ร่วมอธิษฐาน
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาออนไลน์

จำนวน 5,736 คน สนุกและชาร์ปร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาออนไลน์
กับทาง สนุก! และ ทุก 1 คำอธิษฐานของคุณ ... สนุก! และ ชาร์ป
ร่วมสมทบทุน 3 บาท และมอบพัดลมชาร์ป
และมอบพัดลมชาร์ป
เพื่อบริจาคแก่ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ

แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมกันใหม่นะคะ

เทียนพรรษา

มีคนร่วมหล่อเทียนแล้ว 5,736 คน ** ทุก 1 คำอธิษฐานของคุณ ... สนุก! และ ชาร์ป ร่วมสมทบทุน 3 บาท และมอบพัดลมชาร์ป
เพื่อบริจาคแก่ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ
ชวนเพื่อนมา อธิษฐานกันเยอะ ๆ จะได้บุญโดยทั่วกัน