หล่อเทียนพรรษาออนไลน์ เพื่อบริจาคแก่ สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ

สนุก! และ พัดลมชาร์ป ชวนร่วมทำบุญเข้าพรรษา ร่วมหล่อเทียนและอธิษฐานขอพรออนไลน์ “ทุก 1 คำอธิษฐานของคุณ ... สนุก! และ ชาร์ป ร่วมสมทบทุน 3 บาท และมอบพัดลมชาร์ป” เพื่อบริจาคแก่
สถานปฏิบัติธรรมพิศาลสิริสันตจิตโพธิญาณ
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2559

ปุ่มบังคับเสียงเพลง

อ่านคำอธิษฐานทั้งหมด

5,736 คำอธิษฐาน

ส่งคำอธิษฐานพร้อมหล่อเทียนพรรษา
 • PP I"ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องงานค่ะ"

 • ไอติม"ขอให้ได้เป็นแฟนกับยีนส์"

 • สุภาพร อุดมศิลป์"ข้าพเจ้านางสุภาพร อุดมศิลป์ขอบุญบารมีที่ได้สร้างสะสมมาขออุทิิศให้เจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรมให้ข้าพเจ้านางสุภาพร อุดมศิลป์พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บหายวันหายคืนเทอดสาธุๆ "

 • ทาริกา ยันสูงเนิน"บุญกุศลใดที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ ลูกขออุทิศให้แก่บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ และลูกชายของลูก ขอให้มารับเอาผลบุญในครั้งนี้และโปรดอโสิกรรมให้กับลูกด้วยเทอญและ ขอให้ชีวิตของลูกต่อไปนี้มีแต่ความสุขความเจริญ อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้หมดเคราะห์หมดเวรหมดกรรม ต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกและคนในครอบครัวของลูกด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ"

 • อภิฤดี จันจม และนางศรีนวล คำเฟย"ขออุทิศผลบุญนี้ให้ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สาธุ"

 • พฤทธิ์"ขอให้ครอบครัวมีความสุข"

 • ปาริชาติ เจริญสม"ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดในทางที่ดีที่ชอบขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ"

 • อุบล บุญศรี"ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานกุศลบุญที่ลูกทำในวันนี้ส่งผลให้ลูกและครอบครัวของลูกมีความสุขความเจริญทำกิจการอันใดเป็นอันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ติดไม่ขัดและขอแบ่งบุญอีกครื่งให้เจ้ากรรม.นายเวรทุกคนทั้งอดีตชาติและชาตินี้ขอให้อโหสิกรรมให่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ"

 • พีรกาน. โกฉิม"ขอให้ครอบครัวมีความสุข และเงินทองไหลมาเทมา หมดหนี้สินไวๆๆๆสาธุๆๆ "

 • เพชร สืทธิ"ศีล สมาธิ ปัญญา ขอสิ่งดีมีมาปรากฎ"

 • เปรมปรวีร์ บุญเม่น"ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย หมดหนี้หมดสิน สาธุ"

 • นางสาว สุจรรยา หมื่นต๊ะ"ขอให้บุญกุศลนี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวณ ให้ชีวิตสว่วงไสวเหมือนเทียนไข ให้พ่อแม่มีแต่ความสุข สาธุ"

 • นฤมล"ขอให้มีความสุขตลอด สุขภาพแข็งแรง"

 • นาง จิตตรา ช่วยรอด"ขอไห้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเรื่องร้ายๆขอไห้หายไปขอไห้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยเถิดสาธุๆๆ"

 • นางสาวอรุณเนตร จันศรี"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้ แด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูอาจารย์ เทวดาที่คอยปกป้องข้าพเจ้า ลุงไข่ (เด็กวัดเจดีย์) ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติ สรรพสัตว์ สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ ประสบแต่ความสุขยิ่งๆขึ้นไป"