เลือกคำอธิษฐานที่อยากจะขอ

(สนุกจะเลือกกระทงที่เหมาะสมให้ค่ะ)

  • การงาน การเงิน

  • ความสุข สิ่งดี

  • สุขภาพ

  • การเรียน

  • ความรัก

  • ขอขมาพระแม่คงคา

ส่งคำอธิษฐานวันลอยกระทง 2562

ประวัติวันลอยกระทง

การ ลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่ น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตาม ลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน

อ่านต่อ
คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?