คำอธิษฐานทั้งหมด

อิมีน :

ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้านการงาน ทำมาค้าขึ้น เจ้านายรัก ลูกน้องเชื่อฟัง ปังทุกเรื่องด้วยเถิด

20 เมษายน 2564 14:59 น.

อิมีน :

ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้านการงาน ทำมาค้าขึ้น เจ้านายรัก ลูกน้องเชื่อฟัง ปังทุกเรื่องด้วยเถิด

20 เมษายน 2564 14:57 น.

อชิ :

ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เงินถุงเงินถัง ล่ำซำไม่ขัดสนด้วยเถิด

20 เมษายน 2564 12:53 น.

น้องใบตอง :

สนุกสนานลอยกระทงเอย

20 เมษายน 2564 10:22 น.

จีจี้ :

ขอให้โชคดี ตั้งใจเรียน

20 เมษายน 2564 09:39 น.
กลับไปหน้าแรกสนุก
กลับไปหน้าแรกสนุก