99
99

สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์

นับถอยหลัง00นาที:00วินาที สู่ปีใหม่ 2564

99 ผู้โชคดี ลุ้นดุดวงฟรีกับนางเงือกดูดวง

แม่หมอจะสุ่มเลือกและตอบคำถามกลับไปยังอีเมลของผู้โชคดี ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564

วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)

แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปเรียกว่า “เทนเซ็นต์” ในฐานะผู้ดูแลและให้บริการ สนุกเว็บไซต์ และผู้ควบคุมข้อมูล เก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดทำกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. (1)ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
  1. 1.1 ชื่อ - นามสกุล
  2. 1.2 อายุ
  3. 1.3 อีเมล
  4. 1.4 คำถามสำหรับขอคำทำนายจากหมอดู
 2. (2)วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อ ให้หมอดูใช้ประกอบการพยากรณ์คำทำนาย เท่านั้น
 3. (3) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  จัดเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
 4. (4)บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการใช้และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  หน่วยงานภายในของบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ เท่านั้น
 5. (5) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
  1. 5.1ขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้
  2. 5.2แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
  3. 5.3สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  4. 5.4ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
  5. 5.5เพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
 6. (6)ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

วิธีการติดต่อโทรศัพท์ 02-833-3000 , โทรสาร 02-833-3113E-mail: dpo@tencent.co.th

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

เรื่องน่าสนใจต้อนรับปี 2564

สนุกสุดจัดร่วมโหวตเรื่องสุดจัดแห่งปี 2020โหวตเลย
< ไปเว็บไซต์ sanook.com